PL
GB
RU
Prometgas
 
Generator azotu (wytwornica azotu)

Firma PROMETGAS.PL Sp. z o.o. jest producentem stacjonarnych, przejezdnych i przewoźnych generatorów azotu (wytwornic azotu) wykonywanych w oparciu o technologię membranową oraz PSA.

Połączenie wieloletnich doświadczeń zatrudnionych specjalistów oraz nowatorskich technologii pozwoliło na stworzenie urządzeń wysokiej jakości, nie ustępujących swoimi parametrami wyrobom światowych producentów.

Przewoźne, przejezdne oraz stacjonarne generatory azotu (wytwornice azotu) służą do produkcji azotu z powietrza atmosferycznego o koncentracji od 95% do 99,9999%. Oferowane przez nas generatory wykonujemy w technologii adsorbcyjnej (generatory typu AGA), lub membranowej (generatory typu MGA) , w zależności od wymogów i potrzeb naszych klientów.


Więcej informacji na temat generatorów azotu produkcji PROMETGAS.PL

 

Generatory azotu stanowią ekonomicznie uzasadnioną alternatywę dla azotu otrzymanego metodą kriogeniczną. Podstawowymi zaletami są: możliwość pracy w każdych warunkach otoczenia i w miejscu rzeczywistego zapotrzebowania, brak ograniczeń w dostępie do medium oraz niskie koszty pozyskiwania azotu.

Generatory azotu oferowane przez nasza firmę są źródłem nieskończonej ilości środka inertyzującego/gaszącego jakim jest azot, w miejscu jego bezpośredniego zastosowania.

Generator azotu składa się z następujących sekcji:

 • Kompresorowej SK (sprężarka z wtryskiem oleju lub bezolejowa).
 • Uzdatniania powietrza SUP (separatory, filtry, osuszacz itp.).
 • Separacji azotu (sekcja separacji membranowej - SSM lub sekcja separacji adsorpcyjnej - SSA).

Rys.1 . Schemat poglądowy generatora azotu

Generatory azotu produkcji PROMETGAS.PL mogą opcjonalnie zostać wyposażone w system nadrzędnego sterowania - sterownik PLC, który w sposób ciągły zgodnie z zapisanym algorytmem steruje i kontroluje pracę generatora. Sterownik kontroluje poprawność pracy podzespołów, steruje zaworami, kontroluje podstawowe parametry sprężonego powietrza i azotu. Wszystkie informacje na temat pracy generatora azotu można podglądać na dotykowym / kolorowym panelu operatorskim.

Możliwości systemu sterowania generatorów azotu produkcji PROMETGAS.PL:
 • Automatyczna regulacja wydajności generatora i koncentracji tlenu.
 • Zmiana nastaw z panelu operatora i zdalnie.
 • Automatyczne otwieranie i zamykanie czerpni / wyrzutni powietrza.
 • Automatyczny system ogrzewania postojowego oraz utrzymywania właściwej temperatury.
 • Sterownik nadrzędny generatora zgodnie z zapisanym algorytmem steruje pracą zaworów, kontroluje temperaturę, ciśnienie, punkt rosy i przepływ sprężonego powietrza oraz ciśnienie, temperaturę, koncentrację i przepływ azotu (dostęp do nastaw procesowych generatora zabezpieczany za pomocą kodu serwisowego).
 • Przesyłanie parametrów pracy oraz odczytów z czujników generatora azotu do istniejącej w zakładzie centrali sterującej.
 • Archiwizacja danych dotyczących mierzonych parametrów i stanów pracy.
 • Zdalne załączenie/wyłączenie oraz sterowanie generatorem (tryb zdalny/lokalny), zastosowana sygnalizacja zdalnego załączenia urządzenia, blokada zdalnego załączenia przy otwartych drzwiach serwisowych.
 • Monitorowanie pracy i zdalne sterowanie poprzez witrynę internetową, gromadzenie historii pracy urządzenia na serwerze.
 • Graficzne przedstawienie procesu na ekranie panelu operatora oraz wyświetlanie aktualnych parametrów pracy.

Szafa sterownicza z panelem operatora Przykładowy ekran panelu operatora (trendy)
Zalety i charakterystyka generatorów azotu produkcji PROMETGAS.PL:
 • Możliwość pracy generatora w ekstremalnych warunkach otoczenia (temperatura, wilgotność, zapylenie).
 • Zaawansowany poziom automatyki, sterowania i technologii wykonywanych i wykorzystywanych podzespołów.
 • Możliwość dostosowania generatora azotu do konkretnych wymagań Klienta (koncentracja/czystość, ciśnienie, wydajność, system sterowania, poziom ochrony przed hałasem itp.)
 • Brak ograniczeń w dostępie do azotu (środka gaśniczego/inertyzującego).
 • Niskie koszty pozyskiwania azotu.
 • Generatory azotu mogą być wykonane w wersji przystosowanej do pracy na wolnym powietrzu (zabudowa kontenerowa) oraz wykonane w wersji do zabudowy w pomieszczeniu technicznym.
 • Inne.

Przykłady zastosowania generatorów azotu (wytwornic azotu):

 • przemysł spożywczy (przechowywanie - kontrolowana atmosfera, pakowanie żywności - MAP, produkcja napojów i butelkowanie),

 • przemysł farmaceutyczny (laboratoria, produkcja, przechowywanie i pakowanie),
 • obróbka metali (odlewnie, wyciskanie profili z aluminium, cięcie laserem),

 • energetyka,
 • elektronika (lutowanie w osłonie azotu, produkcja),

 • obróbka cieplna metali,

 • produkcja elementów kompozytowych,

 • pompowanie opon samochodowych.

Generator azotu przeznaczony do pracy na wolnym powietrzu - zabudowa kontenerowa Generator azotu - zabudowa w pomieszczeniu

GALERIA >>>

 

 
Zaufali nam

 
Kontakt
tel.png +48 71 351-22-47
fax.png +48 71 351-36-19
mail.jpg biuro@pmgpl.com.pl