PL
GB
RU
Prometgas
 
Sprężarkownie

Firma PROMETGAS.PL Sp. z o. o. zajmuje się projektowaniem, doborem i wykonaniem pod klucz stacjonarnych (zabudowanych w pomieszczeniu) oraz przewoźnych (kontenerowych) sprężarkowni, instalacji oraz systemów uzdatniania sprężonego powietrza.

Przewoźne, przejezdne oraz stacjonarne sprężarkownie i systemy uzdatniania powietrza zapewniają sprężone powietrze o wymaganych parametrach (wydajność, ciśnienie, temperatura, zawartość oleju, zawartość cząstek stałych, temperatura ciśnieniowego punktu rosy itd.) wymagane na wyjściu z instalacji dla konkretnego procesu technologicznego Klienta.

Oferowane instalacje sprężonego powietrza wyposażamy w najwyższej klasy urządzenia i podzespoły, umożliwiamy również zastosowanie podzespołów wytypowanych przez Klienta. PROMETGAS.PL świadczy również usługi w zakresie serwisu gwarancyjnego / pogwarancyjnego, zdalnego wsparcia technicznego oraz monitoringu wykonanych instalacji sprężonego powietrza.

Sprężarkownie oraz systemy uzdatniania sprężonego powietrza opcjonalnie mogą zostać wyposażone w system nadrzędnego sterowania - sterownik PLC, który w sposób ciągły zgodnie z zapisanym algorytmem steruje i kontroluje pracę zainstalowanych urządzeń. Sterownik kontroluje poprawność pracy podzespołów, steruje zaworami, kontroluje podstawowe parametry sprężonego powietrza. Wszystkie informacje na temat pracy instalacji można również podglądać na dotykowym / kolorowym panelu operatorskim.


Rys. 1. Schemat poglądowy sprężarkowni z systemem uzdatniania sprężonego powietrza


PROMETGAS.PL dostarcza sprężarkownie i systemy uzdatniania sprężonego powietrza wyposażone w:

 • Sprężarki (kompresory) śrubowe olejowe / bezolejowe
 • Sprężarki (kompresory) tłokowe, spiralne, odśrodkowe i inne.
 • Separatory cyklonowe.
 • Filtry wstępne, dokładne, węglowe, odpylające, sterylne i inne.
 • Osuszacze chłodnicze.
 • Osuszacze odsorpcyjne zimno regenerowane / gorąco regenerowane
 • Osuszacze hybrydowe.
 • separatory woda-olej.
 • Zbiorniki sprężonego powietrza.
 • Instalacje sprężonego powietrza (stal nierdzewna, stal węglowa, aluminium i inne).
 • Wysokiej klasy armaturę.
 • Rozdzielnie zasilające oraz sterownicze z panelami operatorskimi.

Możliwości systemu sterowania sprężarkowni i systemów uzdatniania spręzoego powietrza PROMETGAS.PL:

 • Automatyczna regulacja wydajności.
 • Zmiana nastaw z panelu operatora i zdalnie.
 • Automatyczne otwieranie i zamykanie czerpni / wyrzutni powietrza.
 • Automatyczny system ogrzewania postojowego oraz utrzymywania właściwej temperatury.
 • Sterownik nadrzędny systemu zgodnie z zapisanym algorytmem steruje pracą zaworów, kontroluje temperaturę, ciśnienie, punkt rosy i przepływ sprężonego powietrza (dostęp do nastaw procesowych zabezpieczany za pomocą kodu serwisowego).
 • Przesyłanie parametrów pracy oraz odczytów z czujników do istniejącej w zakładzie centrali sterującej.
 • Archiwizacja danych dotyczących mierzonych parametrów i stanów pracy.
 • Zdalne załączenie/wyłączenie oraz sterowanie systemem (tryb zdalny/lokalny), zastosowana sygnalizacja zdalnego załączenia urządzeń, blokada zdalnego załączenia przy otwartych drzwiach serwisowych.
 • Monitorowanie pracy i zdalne sterowanie poprzez witrynę internetową, gromadzenie historii pracy urządzeń na serwerze.
 • Graficzne przedstawienie procesu na ekranie panelu operatora oraz wyświetlanie aktualnych parametrów pracy.

Zalety i charakterystyka sprężarkowni i systemów uzdatniania sprężonego powietrza PROMETGAS.PL:

 • Możliwość pracy w ekstremalnych warunkach otoczenia (temperatura, wilgotność, zapylenie).
 • Zaawansowany poziom automatyki, sterowania i technologii wykonywanych i wykorzystywanych podzespołów.
 • Możliwość dostosowania do konkretnych wymagań Klienta (ciśnienie, wydajność, punkt rosy, zawartość oleju, zawartość cząstek stałych, system sterowania, poziom ochrony przed hałasem itp.)
 • Niskie koszty.
 • Sprężarkownie i systemy uzdatniania mogą być wykonane w wersji przystosowanej do pracy na wolnym powietrzu (zabudowa kontenerowa) oraz wykonane w wersji do zabudowy w pomieszczeniu technicznym.
 • Inne.

Przykładowe realizacje sprężarkowni i systemów uzdatniania sprężonego powietrza PROMETGAS.PL:

GALERIA >>>     

 
Zaufali nam

 
Kontakt
tel.png +48 71 351-22-47
fax.png +48 71 351-36-19
mail.jpg biuro@pmgpl.com.pl