PL
GB
RU
Prometgas
 
Generator tlenu, wytwornica tlenu

Firma PROMETGAS.PL sp. z o.o. jest producentem stacjonarnych i przewoźnych generatorów tlenu (wytwornic tlenu, koncentratorów tlenu) typu "AGT" wykonywanych w oparciu o technologię PSA.

Połączenie wieloletnich doświadczeń zatrudnionych specjalistów oraz nowatorskich technologii pozwoliło na stworzenie urządzeń wysokiej jakości, nie ustępujących swoimi parametrami wyrobom światowych producentów.

Przewoźne, przejezdne oraz stacjonarne generatory tlenu (wytwornice tlenu, koncentratory tlenu) służą do produkcji tlenu z powietrza atmosferycznego o koncentracji od 92% do 95%. Oferowane przez nas generatory wykonujemy w technologii adsorbcyjnej (generatory tlenu typu "AGT").

Oferowane przez nas generatory posiadają wydajności w zakresie od 0,69 Nm3/h w górę. Przy zapotrzebowaniu na tlen powyżej 150 Nm3/h stosujemy łączenie sekcji PSA co skutkuje zwiększeniem wydajności oraz zmniejszeniem niezbędnej objętości bufora przechowującego tlen (mniejsze koszty zakupu zbiornika tlenu).


Tabele prametrów adsorpcyjnych generatorów tlenu typu "AGT" w zależności od koncentracji tlenu

 

Generator tlenu stanowi ekonomicznie uzasadnioną alternatywę dla tlenu otrzymanego metodą kriogeniczną. Podstawowymi zaletami są: możliwość pracy w każdych warunkach otoczenia i w miejscu rzeczywistego zapotrzebowania, brak ograniczeń w dostępie do medium, niskie koszty pozyskiwania tlenu

Generator tlenu składa się z następujących sekcji:

 • Kompresorowej SK (sprężarka z wtryskiem oleju lub bezolejowa).
 • Uzdatniania powietrza SUP (separatory, filtry, osuszacz itp.).
 • Separacji atlenu SST (sekcja separacji adsorpcyjnej PSA).

Rys. 1. Schemat poglądowy generatora tlenu

Metoda adsorpcyjna (PSA - pressure swing adsorption) oparta jest na procesie adsorpcji zmiennociśnieniowej, podczas której azot jest adsorbowany przez specjalne złoże/sorbent (zeolit). Sekcja separacji PSA składaja się z dwóch adsorberów wypełnionych sorbentem, gdy jedna kolumna adsorbuje molekuły azotu w drugiej odbywa się regeneracja złoża pod wpływem obniżenia ciśnienia dzięki czemu proces PSA jest procesem ciągłym. Dla zachowania płynność dostawy tlenu oraz zapewnienia prawidłowej pracy sprężarki niezbędnym elementem są zbiorniki buforowe powietrza i tlenu.

Rys. 2. Metoda adsorpcyjnej separacji tlenu (PSA)

Generatory tlenu produkcji PROMETGAS.PL mogą opcjonalnie zostać wyposażone system nadrzędnego sterowania - sterownik PLC, który w sposób ciągły zgodnie z zapisanym algorytmem steruje i kontroluje pracę generatora. Sterownik kontroluje poprawność pracy podzespołów, steruje zaworami, kontroluje podstawowe parametry sprężonego powietrza i azotu. Wszystkie informacje na temat pracy generatora tlenu można podglądać na dotykowym / kolorowym panelu operatorskim.

 

Możliwości systemu sterowania generatorów tlenu produkcji PROMETGAS.PL:

 • Automatyczna regulacja wydajności generatora i koncentracji tlenu.
 • Zmiana nastaw z panelu operatora i zdalnie.
 • Automatyczne otwieranie i zamykanie czerpni / wyrzutni powietrza.
 • Automatyczny system ogrzewania postojowego oraz utrzymywania właściwej temperatury.
 • Sterownik nadrzędny generatora zgodnie z zapisanym algorytmem steruje pracą zaworów, kontroluje temperaturę, ciśnienie, punkt rosy i przepływ sprężonego powietrza oraz ciśnienie, temperaturę, koncentrację i przepływ tlenu (dostęp do nastaw procesowych generatora zabezpieczany za pomocą kodu serwisowego).
 • Przesyłanie parametrów pracy oraz odczytów z czujników generatora tlenu do istniejącej w zakładzie centrali sterującej.
 • Archiwizacja danych dotyczących mierzonych parametrów i stanów pracy.
 • Zdalne załączenie/wyłączenie oraz sterowanie generatorem (tryb zdalny/lokalny), zastosowana sygnalizacja zdalnego załączenia urządzenia, blokada zdalnego załączenia przy otwartych drzwiach serwisowych.
 • Monitorowanie pracy i zdalne sterowanie poprzez witrynę internetową, gromadzenie historii pracy urządzenia na serwerze.
 • Graficzne przedstawienie procesu na ekranie panelu operatora oraz wyświetlanie aktualnych parametrów pracy.

 

Zalety i charakterystyka generatorów tlenu produkcji PROMETGAS.PL:

 • Możliwość pracy generatora w ekstremalnych warunkach otoczenia (temperatura, wilgotność, zapylenie).
 • Zaawansowany poziom automatyki, sterowania i technologii wykonywanych i wykorzystywanych podzespołów.
 • Możliwość dostosowania generatora tlenu do konkretnych wymagań Klienta (koncentracja/czystość, ciśnienie, wydajność, system sterowania, poziom ochrony przed hałasem itp.)
 • Brak ograniczeń w dostępie do tlenu.
 • Niskie koszty pozyskiwania tlenu.
 • Generatory tlenu mogą być wykonane w wersji przystosowanej do pracy na wolnym powietrzu (zabudowa kontenerowa) oraz wykonane w wersji do zabudowy w pomieszczeniu technicznym.
 • Inne.

Przykłady zastosowania generatorów tlenu (wytwornic tlenu):

 • przemysł farmaceutyczny (laboratoria, produkcja),
 • szpitale,
 • obróbka metali (spawanie, cięcie),

 • eneregtyka (spalanie),
 • fermy rybne (natlenianie wody),

 • oczyszczalnie ścieków (uzdatnianie wody).

Przykładowe realizacje adsorpcyjnych generatorów tlenu typu "AGT":

GALERIA >>>    


 
Zaufali nam

 
Kontakt
tel.png +48 71 351-22-47
fax.png +48 71 351-36-19
mail.jpg biuro@pmgpl.com.pl