PL
GB
RU
Prometgas
 
Usługi i serwis

Firma PROMETGAS.PL Sp. z o. o. oferuje usługi dotyczące zagadnień z dziedziny gazów technicznych i sprężonego powietrza, a dobrze zorganizowany serwis gwarantuje szybką reakcję, dostępność części zamiennych oraz skuteczność działania w usuwaniu usterek i wykonywaniu planowanych przeglądów urządzeń.

Oferowane przez PROMETGAS.PL Sp. z o. o. usługi:

  • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wyprodukowanych przez PROMETGAS.PL systemów i urządzeń.
  • Opieka serwisowa generatorów azotu, generatorów tlenu innych producentów.
  • Doradztwo techniczne.
  • Projektowanie i montaż instalacji.
  • Dostawa części zamiennych.
  • Pomiary wydajności, czystości, wilgotności, temperatury, ciśnienia i innych parametrów sprężonego azotu, sprężonego tlenu i sprężonego powietrza.
  • Odbiory i kontrole UDT.
  • Wynajem / dzierżawa (stacjonarnych i kontenerowych) generatorów azotu, generatorów tlenu, sprężarek, systemów i urządzeń uzdatniania powietrza.
  • Próby ciśnieniowe.
  • Audyt zapotrzebowania (sprężone powietrze, azot, tlen).

Mapa dostarczonych - serwisowanych urządzeń, systemów i instalacji: 
Zaufali nam

 
Kontakt
tel.png +48 71 351-22-47
fax.png +48 71 351-36-19
mail.jpg biuro@pmgpl.com.pl